mock-kdc solution

ฉายา : มังกรสวรรค์ เคดีซี โซลูชั่นHEAVENLY DRAGON KDC SOLUTION” ลูกตัวที่ 9 ของมังกร เป็นสัตว์ที่กินเก่งและไม่มีรูทวาร จึงไม่มีการขับถ่าย ในปลายยุคราชวงศ์โจว ตรงกับยุคชุนชิว มีการนำปี่เซียะมาใช้เป็นสัญลักษณ์โดยประดับเป็นรูปบนธงสำหรับการออกรบ โดยรวมในอดีตสันนิษฐานว่า ปีเซียะให้ความหมายในทางความกล้าหาญ การปกป้องคุ้มภัย ห้าวหาญ เปิดเผย ตรงไปตรงมา และดุดัน และการต่อสู้เพื่อจะให้ได้มาซึ่งชัยชนะ“ปี่เซี๊ยะ” สัตว์เทพสวรรค์บันดาลโชคและถือเป็นสัตว์มงคลมีดีครบถ้วนตามหลักเบญจธาตุและตามหลักฮวงจุ้ยจีนคือ ทอง–น้ำ–ไม้–ดิน–ไฟ เนื่องจากลักษณะของปี่เซียะก็คือการนำเอาลักษณะของ สัตว์มงคล 5 ชนิด มารวมกันครบ 5 ธาตุดังนี้ : มีลักษณะสี่เท้าของสิงโตอันทรงพลัง (ทอง) | มีเขาและลำตัวเป็นกวางที่อ่อนช้อย (น้ำ) | มีปีกของพญานกอันแข็งแกร่ง (ไฟ) | มีศีรษะของมังกรอันทรงพลัง (ไม้) | มีหางแมวอันศักดิ์สิทธิ์กวักโชคลาภเงินทอง (ดิน)